Mahasiswa S3 Fiqih, Mendapatkan Summa Cum Laude Dalam Sidang Desertasinya

PPMIRIYADH.COM,RIYADH – Segenap pengurus PPMI Riyadh mengucapkan selamat kepada:

Ustadz Dr. Ahmad Hanafi, Lc, M.A. -hafidzahullah-

Mahasiswa Doktoral Prodi Fiqih yang telah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan dosen penguji dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 02 Safar 1440 H/11 Oktober 2018 M di ruang munaqosyah kuliah tarbiyah.

Dengan judul tesis: “الفرق الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الصلاة إلى نهاية كتاب الجنائز جمعا وددراسة”
Dengan hasil: “Mumtaz ala martabatisy syarafil ula” (summa cum laude)

Dosen pembimbing:
Prof. Dr. Sholih bin Muhammad Al Fauzan
Dosen penguji:
Dr. Zaid bin Saad Al Ghannam
Prof. Dr. Abdurrahman bin Utsman Al Jalaud
Dr. Fahad bin Sholih Al Ajlan
Prof. Dr. Ali bin Abdulaziz Al Umairini

Semoga Allah memberkahi ilmu beliau dan bermanfaat untuk ummat.

You May Also Like

Leave a Reply

%d bloggers like this: